Privacyverklaring

Privacy Statement

Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het bedrijf TLS BV, waarvan u de contactgegevens kan terugvinden op deze pagina.

Wet bescherming persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens op onze site is onderhevig aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 25-05-2018.

Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking
De persoonsgegevens die op onze website worden verzameld dienen voor de afhandeling van offerte aanvragen en het uitvoeren van commerciële doeleinden (verzendingen, facturen, dienst na verkoop). Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zowel nadat u het gebruik heeft goedgekeurd, als binnen de grenzen die de wet oplegt. Wij mogen eveneens uw gegevens gebruiken in het geval dat wij wettelijke en/of reglementaire verplichtingen moeten vervullen.

Ontvangers van persoonsgegevens
De ontvangers van de persoonsgegevens die verzameld werden op onze website, bestaan in de eerste plaats uit onszelf met als doel het verwerken van uw bestellingen en het beheren van onze klantenrelaties. Andere eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze dienstverleners, leveranciers en onze commerciële partners. Indien de wet dit eist, vragen wij uw goedkeuring (of afwijzing) voor wij uw gegevens verspreiden.

Uw rechten
U heeft het recht tot toegang tot, rectificatie van, en verzet tegen het beheer van uw persoonsgegevens. Om beroep te doen op uw rechten stuurt u ons gewoon een verzoek via e-mail naar info@tls-bv.nl of via de post naar TLS BV, Schutweg 15 5145 NP Tilburg , Nederland, met bewijs van uw identiteit en een wettig motief indien de wet dit eist.

Nieuwsbrief: uitschrijven
U kan het ons altijd laten weten indien u niet meer geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze nieuwsbrief via e-mail. U kan zich uitschrijven op volgende manieren:

· Klik op de link om uit te schrijven die zich onderaan elke nieuwsbrief bevindt.

· Stuur een e-mail naar info@tls-bv.nl

Wijzigingen privacy statement
TLS BV behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u, in het vervolg, gebruik blijft maken van onze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het is daarom aan te bevelen deze tekst met regelmatig te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw gegevens, neemt u dan contact op via de website.

Disclaimer

Algemeen
De website van TLS BV bevat informatie over de aangeboden producten en de geleverde diensten van TLS BV.
TLS BV behoudt zich het recht, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op de website.

Beperking aansprakelijkheid
TLS BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid, onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Voor fouten of onjuistheden is TLS BV niet aansprakelijk. TLS BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacy beleid.

U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal TLS BV een fout of onjuistheid op de website zo snel mogelijk herstellen.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht
De website, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van TLS BV. Zonder schriftelijke toestemming van TLS BV is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht. TLS BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden. Mocht u de algemene voorwaarden willen ontvangen, dan worden ze kosteloos toegezonden.

Vragen over onze dienstverlening of producten?

+31 (0) 850 494 900 Stuur ons een bericht
Sluiten